जागेश्‍वर महतो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख पुरुष , ४५ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सिरहा क्षेत्र नं. २ ख का उम्मेदवारहरु

शत्रुधन प्रसाद सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३७९७
मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
११०२५
जागेश्‍वर महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
६१०
विनोद कुमार चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
६८५४
योगेश कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
६२५
श्‍याम कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२२०
सुर्यनाथ महतो कोइरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
३५
दिनेश प्रसाद महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२७
दुर्गेश कुमार सिहं कुशवाहा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३७
राम पसुपाल महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
२४
अरविन्द कुमार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२४
प्रभास कुमार राय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
११
महेश कुमार अधिकारी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५६
विपिन कुमार साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१९
कृपाल तत्मा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१३९

चुनावी समाचार