राम अ‍ौतार महतो स्वतन्त्र, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क पुरुष , ७१ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सिरहा क्षेत्र नं. ३ क का उम्मेदवारहरु

राम सगुन यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१२८९९
मनोज कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५८८६
मोहम्‍मद निरुल खाँ
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
५५६
दुष्यन्त कुमार कर्ण
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
४७९३
महेश कुमार दास
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६५
बुधराम यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१०
राम अ‍ौतार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
३८
मन्चन महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१२
अशोक कुमार साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२६
धर्मदेव कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२४
नरेन्द्र कुमार सिहं कुशवाहा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२५
संतोष कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
५४६
ह्दय कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
विनोद कुमार राय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१८
रामजतन कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
१०
लक्ष्‍मण यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२५

चुनावी समाचार