परसु राम कुमार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, धनुषा क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ६३ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

संजय कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०९५५
परसु राम कुमार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१९९७
ब्रहमदेव महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८३९३
अजिम साह मलंग
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
८३
सुकेश्‍वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१०९४९
सुदेश कुमार कापर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
५१
जगदिश यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
राज किशोर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१७६
नागेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
४४
रामदेव शर्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२८
अविनाश पटेल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
८१
उमेश चन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६५२
कुशेश्‍वर कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२३
संजिव पासमान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२१०

चुनावी समाचार