संजय कुमार साह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, धनुषा क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ४७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

लखन दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११५८१
राम नारायण साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
५७२४
सुरेश मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३३३
शैलेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७१२८
दिपेन्द्र कुमार तेथवार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
७४३०
संजय कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६३३७
सोनमा मुसहर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
३४
चन्द्र दिप कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
५०
राम बहादुर दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१४
रौशन यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१५
मोहमद आलम साफी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१७
सन्तोष कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
४५
रंजित कुमार बिराजी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२१८
राम कुमार दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
२८

चुनावी समाचार