संजीव कुमार सुरज नेकपा एमाले, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख पुरुष , ४० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. २ ख का उम्मेदवारहरु

संजीव कुमार सुरज
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
९२०४
श्याम कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९६६६
शैलेन्‍द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२६२८
राज कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३५९
राम अशिष यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०६१४
राम पुकार यादब
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६४२४
श्याम सुन्दर साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
८१
लुटन मुखिया
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८७
कासिन्‍द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१६२
श्रवण कुमार म‌डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
अमर कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३२
मठेरम यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१५
विनोद कुमार मंडल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१०
राम अशिष रोहिता यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१९६
मोहन मंडल धानुक
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३९
रामपुकार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१९
राज कुमार सहनी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१४४

चुनावी समाचार