मो अजिज राईन नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क पुरुष , ३९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. ३ क का उम्मेदवारहरु

रामसरोज यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७०२९
इश्वर प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२४६
जीतेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१३४५९
प्रसन्न कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
७१८६
रंजित कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
७५
मो अजिज राईन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१३९७
राम चन्द्र मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१७५
धिरेन्द्र झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
८१
लक्ष्‍मेश्‍वर महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१२
रंजित कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१९
रामएकवाल यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२७
भोगेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१३
युगल कान्त चौधरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१२
पूनम लक्की दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
८८
रंजन कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
३५
रुद्र नारायण साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
वैद्यनाथ पंडित
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
८२
अमर नाथ मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
११
भोगेन्द्र मिश्र
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
२४२

चुनावी समाचार