दिपेन्द्र कुमार ठाकुर नेकपा एमाले, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख पुरुष , ४३ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख का उम्मेदवारहरु

दिपेन्द्र कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८२२०
अरविन्द दुवे
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
८५५
राम वावु साह कलवार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३६०५
परमेश्‍वर साह सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६८१७
मोहम्मद असगर अली राइन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
३२११
अनिल कुमार दास
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८३
अमरेन्द्र कुमार झा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२६५
बबिता कुमारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
६२
अम्भु प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१९०३
मिनाक्षी पाण्डे
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
१०
किरण देवी साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
१२
श्री राम ठाकुर
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१३
अनिल कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
६८
मनिष कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४१
सिता कुमारी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
२४
लक्ष्मेश्वर कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१३
रबि कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२९
सुरज कुमार राउत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१०१
रघुवा साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विनोद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०
बाल मुकुन्द कुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
६५
गौरव के.सी.
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२१४
शम्भु प्रसाद साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
हरि शंकर साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२९५८
भरत सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१२
पवन देबी,शाह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
२५
मुरारी लाल कर्ण
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१०२

चुनावी समाचार