शेष नारायण यादव नेपाली कांग्रेस, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ४६ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

शेष नारायण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४०५५
सन्तोष कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१२६०६
मिरा कुमारी यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
३८८
ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८१९६
मिथलेश देवी सदा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
१७६३
श्रवण कुमार साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२४३
विजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९६
लक्ष्मण दास तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६१
राम भरोस कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम बावु ठाकुर वरही
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
जुरी यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
विनोद कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
मो. जब्बार राईन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३२६
मनिकान्त दास , तत्मा
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१९
आशा देवी साह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
१००
राम सागर चमार
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२२३

चुनावी समाचार