चन्‍देश्‍वर महतो जनता समाजवादी पार्टी, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख पुरुष , ४० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख का उम्मेदवारहरु

हरि नारायण महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७३०२
शत्रुधन महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१५९६०
कपलेश्‍वर महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७२७
चन्‍देश्‍वर महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१२३०
सत्यनारायण सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२२५९
शोभा कार्की
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
१३९
वाशुदेव सुवेदी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४१९
रामनरेश महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२९९
बिजय कुमार महतो
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३७
शिव शंकर यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
९४
अशोक कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४४
धर्म वहादुर बुलन
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
६४

चुनावी समाचार