शारदा देवी थापा नेकपा एमाले, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क महिला , ५७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

इेश्वर चन्द्र यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५३
शारदा देवी थापा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन:
विजयी ८३०४
सुरेश बहादुर राउत
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
२१३२
समिर बुढाथोकी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
१०४६
राश लाल सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२३७०
पिताम्बर महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७५८५
विनोद यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२१५
रंगीता कर्ण
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
२७९
विपुल काफ्ले
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
३३
सन्‍तोष कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
५७८
फाल्‍गुण कुमार सुसलिङ्ग
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
४५०२
कुशल कुमार खनाल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१२८
राजन प्रसाद ढुंगाना
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२६
युवराज पोखरेल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
४०६७
रमेश कुमार बुलन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
६६
अमृत कुमार महतो कोइरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
४१०
तेज वहादुर खड्का
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
जुगल किशोर साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६०

चुनावी समाचार