फेकु महरा चमार स्वतन्त्र, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ६० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

भरत प्रसाद शाह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८३७१
निरु कुमारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, महिला
गठबन्धन:
८४४
राम श्रेष्ठ महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
५८७१
बिक्रम साह तेली
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२८४०
खड्‌ग प्रसाद घिमिरे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
७९
मनोज कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१३
नागेन्‍द्र महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६८
प्रमोद कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२४०५
प्रमोद खडका
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१३
राम बाबु महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
३५
नविन कुमार कुशवाहा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
४२
सुन्‍दर देवी चमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
१३७
फेकु महरा चमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
११
देवन साह कानु
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
६१
रामवृक्ष सदा मुसहर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३०
सरोज कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१५
विष्णु बहादुर योन्जन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
४६११
सन्‍तोरीया देवी दास
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
१४
माधव कुमार मुक्‍तान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१४
बिनोद कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४६१३
सुदामा कुमारी महरा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, महिला
गठबन्धन:
२३
दिल कुमारी शाह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
२८

चुनावी समाचार