धमेन्द्र कुमार साह तेली जनता समाजवादी पार्टी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क का उम्मेदवारहरु

मंजु कुमारी यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
६२५१
वाजिद हुसेन कवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१४१
धमेन्द्र कुमार साह तेली
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
३६८०
संजय कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
२२६१
जयनुल राईन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११४२४
राजी मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
८९
धनन्जय यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
४८९
मो इदरिश राइन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५५३
शेष अब्दुल करिम
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
५६
गोविन्द कुमार सिह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
२५१
सखीचन्द्र शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
३९
दिपेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
बिजुली प्रसाद यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
३०६
राम स्नेही मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२२
अलीमन कवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
८६
भरत ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१६
राम सुवोध यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
४२
जानकी शरण साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
४७६
जितेन्द्र कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
४८८

चुनावी समाचार