कौशलेन्द्र गिरी जनमत पार्टी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख पुरुष , २६ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख का उम्मेदवारहरु

राम दयाल मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
४५६७
कौशलेन्द्र गिरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२३१९
रानी कुमारी तीवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
विजयी ६४१४
मोहम्मद सैदर अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३३४४
दुखरण राम
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
२२९
ईब्राहिम साफी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८३
विन्देश्वर पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१६९
अम्रेस झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४५
गजिन्‍द्र तिवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१६
सुशिल कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१६
उज्‍ज्‍वल कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५४८९
अब्दुल कादिर अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२४८
दिपेन्द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
७८४
देबेन्‍द्र कापर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७६
शम्भु मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
६९
सुशिल कुमार शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९६७
अमरदीप साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
७२७
दिपेन्द्र कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१५
रविन्द्र मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
११३
शंकर पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२४
चन्दन दुवे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
४७१
रंजित कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२१
सुनिल कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११३५
सलाउद्दीन अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१४६
रविन्‍द्र कुमार चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२०५

चुनावी समाचार