राैतहट क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
कृष्‍णप्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२४८९
राजेश कुमार चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११४००
योगेन्द्र राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५७२९
जाजुल देवान
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१२६१
दिनेश कुमार यादब
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९१२
श्रीमन नारायण मिश्र
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
४६८
राजेश कुमार महतो
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२७८
गजेन्‍द्र ठाकुर
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२१६
किरण कुमारी साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, महिला
गठबन्धन:
१३५
विवेक कुमार जयसवाल
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
७९
गर्भु ठाकुर
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
७७
चन्देश्‍वर बैठा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
५९
राकेश कुमार साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३९
सुवोद कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३६
दिनेश कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३०
सुनिल कुमार चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१३
पनिलाल साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
मौजेलाल साह कलवार
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ८९५७ मत
राजेश कुमार चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
उपेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
रामईश्‍वर नायक
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
राम पुकार पासवान
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
जयराम राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
स्वतन्त्र
४६५ मत
संजीव यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
पनिलाल महतो
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
वैजु सहनी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३५ मत
कलिमुल्ला मंसुरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
प्रभु साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
रामचन्द्र महरा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
रविन्द्र साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
राम दयाल महतो
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
लाल बहादुर साह
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
दिनेश कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
विन्देश्‍वर प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
सुरेश महतो
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
संजीव कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
सिकिन्द्र प्रसाद चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
पनिलाल हजरा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष