राैतहट क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
केशव राय
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२२५५
पुजा चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
१०१३२
नागेन्द्र राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
७६२२
शेख मोतिउर रहमान
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१२९१
बदरुदीन शाह शेख
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१०२३
सतरे अ‍ालम अंसारी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
८२९
राधा कृष्ण मैनाली
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५४६
राम सुरेश चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२६८
लालक चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२६४
विनोद चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२६१
खलदा खातुन
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
१५८
भुपेन्द्र चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१४२
दुर्गा हजरा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
११५
कलिमुल्लाह म‌‌ंसुरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६५
सरोज कुमार चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३८
प्रकाश चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
२८
मोहमद नेजामुदिन अंसारी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १११८२ मत
गोविन्द चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५९, पुरुष
मोहम्मद सेराज
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
मोहमद मोइनुदिन मँसुरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
रामटहल चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६६, पुरुष
दिपेन्द्र प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
असलम सिद्धिकी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
जयकरण यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २९, पुरुष
सैफुन नेशा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, महिला
शेख अन्सार अहमद
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष