पर्सा क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रहवर अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७८१७
विचारी प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
५५१८
जनत अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
५२८६
सुधीर पटेल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
४०५४
अनिल कुमार कुशवाहा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२५५१
सोएब अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
७५४
किसोर प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
४७४
राम नारायण राउत
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
२७१
वाजुल हक अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
२५०
अमानुल्लाह अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
११०
शमीम अख्‍तर अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
७४
मठु राउत अहिर
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४३
मुकेश कुमार यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
३८
अब्दुल वरकाल अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३६
कृष्ण प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२३
राज कुमार यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
१८
नसरुल्‍लाह अन्‍सारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१५
रवि प्रसाद गुप्ता
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
१५
जनत अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ८५९३ मत
रामनारयण प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
रहवर अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
रामदेव महतो धानुक
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
कमरोदिन अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
लखीचन साह तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
स्वतन्त्र
१२५ मत
सुरेन्द्र महरा चमार
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
सोहन साह तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
प्रेम बहादुर अर्याल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष