पर्सा क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
श्याम प्रसाद पटेल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३७८४
रामनरेश प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१२१२७
हरि प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१७४१
स्याङबो लामा तामाङ्
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१२८८
जिवन श्रेष्‍ठ
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५४६
मनोज प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
४०१
गोपीचन्‍द प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१३१
अब्दुल गोयुम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३५
फरमान अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३३
राजेश्वर प्रसाद शा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १०२५९ मत
रामनरेश प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
रामचन्‍द्र साह तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
नेकपा एमाले
५०५७ मत
सालीम मिया
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, पुरुष
सावित्री कुमारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५०, महिला
मनोज प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
जहिर मिया अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
बन्धु साह तुरहा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २६, पुरुष
नन्दु प्र. साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
मदन साह तुरहा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३४, पुरुष
बिजय कुमार कानु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
सजन प्रसाद सा कलवार
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
परशुराम प्रसाद कलवार
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४६, पुरुष
विरेन्द्र प्रसाद तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष