पर्सा क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रमेश प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९४७१
रुपेशमान सिंह श्रेष्‍ठ
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
६८३४
हरेराम प्रसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३७९०
प्रमानन्द साह कानु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
२८३६
करिमा वेगम
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
१५०१
मुकेश कुमार द्धिवेदी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
७९२
हरि शंकर प्रसाद साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३२१
छोटेलाल प्रसाद कुर्मि
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२२७
भरत भुषण पाण्डेय
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१५४
शिवम कुमार कर्ण
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
१३८
सेराज आलम
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
८५
आस महमद मिया
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
३९
अलि हुसैन
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१०
धुरेन्द्र सहनी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
रमेश प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
रामरुप प्रसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
छोटेलाल प्रसाद कुर्मि
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
सुमेश्‍वर नाथ उपाध्याय
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
हरिशंकर साह कानु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
स्वतन्त्र
५६८ मत
दिलिप कुमार गुप्ता
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
सन्नी कुमार दुबे
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
स्वतन्त्र
४७४ मत
पान्नालाल साह तुरहा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
स्वतन्त्र
३३१ मत
जवाहिर मियाँ अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
संतोष चन्द्र वर्मा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
राम बहादुर सा तुरहा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
विरेन्द्र प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
विजुली साह कलवार
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६५, पुरुष