पर्सा क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रमोद कुमार जयसवाल
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७३८१
अब्दुल रहिम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५९३०
चन्द्र किशोर प्रसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
४६५५
छोटेलाल प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
४३४०
शिव कुमार साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
३८३६
निर राज गिरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२७९७
चन्‍द्रिका सहनी मलाह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
८१४
किसुन राउत अहिर
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१९४
शेखर वहादुर सिंह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
५०
लङड मिया अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
४१
अजाजुलहक अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२८
अब्दुल रहिम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ७००४ मत
चन्द्र किशोर प्रसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
नागेन्द्र प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५९, पुरुष
नेकपा एमाले
५९८६ मत
श्रीराम गिरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
विपीन कुमार यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
स्वतन्त्र
५९८ मत
सुनील कुमार कोइरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
स्वतन्त्र
२५४ मत
तपसी राउत थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
दिप नारायण चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
स्वतन्त्र
१६४ मत
किसुन राउत अहिर
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
मोहन ठाकुर हजाम
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
लङड मिया अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, पुरुष