पर्सा क्षेत्र नं. ४ क

जिल्ला : पर्सा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शंकर प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२१८२
जयप्रकाश थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१०४६२
विरेन्द्र प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३२४५
जरी लाल थिङ लामा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
८८७
शान्त कुमार जोशी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७७२
राजेन्‍द्र प्रसाद साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४८७
शेषनाथ महतो नुनिया
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४७४
रामगोविन्‍द प्रसाद चौहान
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
९८
हकिम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
५१
शम्भु महतो थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२१
शंकर प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५७, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी ७४८८ मत
जयप्रकाश थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
नेकपा एमाले
७०४० मत
रामचन्द्र पंडित
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६०, पुरुष
राजकुमार चौधरी थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३९, पुरुष
राजेन्‍द्र प्रसाद साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २७, पुरुष
सुजीत कुमार बस्नेत
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३६, पुरुष
स्वतन्त्र
६०० मत
अवधेश प्रसाद गौरो
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६०, पुरुष
स्वतन्त्र
५७१ मत
विरेन्‍द्र महरा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
विकाउ प्रसाद भण्‍डारी थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
स्वतन्त्र
४९६ मत
प्रमोद महतो थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
रंजित कुमार पडित
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २५, पुरुष
बसन्ती देवी थरुनी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३४, महिला