बारा क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सरोजकुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५९२७
नागेन्द्र प्रसाद कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१००४०
संजय प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
२५०८
बतहु राय यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२३६६
सिताराम प्रसाद नेपाली
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
१५५४
कमरुल्लाह अंसारी
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९०८
उमेश प्रसाद कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३४६
जोखु सा कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
९३
राजकुमार प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
८९
विन्‍देश्‍वर यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
७४
अशोक कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुशवाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु दास तत्मा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
राकेश कुमार कुशवाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
सरोज कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
भागवत प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
महम्मद इसलाम अंसारी
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
मनोज कुमार
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
व्रहमदेव साह कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
प्रभु दास तत्मा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
जयप्रकाश ठाकुर हजाम
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
स्वतन्त्र
१८५ मत
राजकिशोर सिंह
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
जिवन मुखिया विन
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
रामजिनिस हजरा
बारा, बारा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष