बारा क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बच्चा राउत अहिर
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०३०२
रामअयोध्या प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
८९३९
प्रभुनाथ राउत
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३९३०
भरत प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३२५४
गजानन्द प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३०४४
रामएकबाल प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१२२८
राम दहिन राय
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
३४८
भुलन सिंह राजपुत
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२७२
सुशिल कुमार पंडित
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
२६०
महेश्‍वर कुमार उपाध्याय
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१४६
अजय कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१०८
नवल किशोर प्रसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१०३
चन्दन कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
७८
ओम प्रकाश प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
७८
सुरेश कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
४२
बच्चा राउत अहिर
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ११५०३ मत
मणिभुषण कुमार यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
जलन्धर सिंह जैसवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
स्वतन्त्र
५८०४ मत
रामसागर प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
नेकपा एमाले
२७७९ मत
धुपलाल प्रसाद सहनी
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
नयाँ शक्ति
२६३ मत
पल्टु मुखिया वीन
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
शैलेश कुमार कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २७, पुरुष
बृज किशोर प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
शम्‍भु हजरा दुसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
राम प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
रामजन्म शर्मा
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
मेवालाल प्र यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
विनोद प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
बलराम प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
राजेन्द्र प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष