बारा क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रबिन्द्र दास श्रेष्ठ
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८१९५
मुकेश साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
७३०९
भरत बहादुर खडका
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
५७०७
ध्रुव प्रसाद यादब
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४३३८
शिवनाथ प्रसाद पटेल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३३९२
बलिराम राउत पटेल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१००४
सुरेन्‍द्र प्रसाद साह तेली
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९५७
मेघ बाहादुर गोले
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९२१
मदन प्रसाद साह कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
८५४
नारायण क्षेत्री
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६६२
बलिराम हजरा दुसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२४०
भुण्टा माझी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
७७
शिवदत प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४७
दिपक कुमार बराल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४०
ज्वाला कुमारी साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, महिला
माओवादी केन्द्र
विजयी ११७७१ मत
रामानन्द प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
रुपलाल चौधरी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
भरत बहादुर खडका
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
स्वतन्त्र
१३०८ मत
उदय नारायण खाँ थारु
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५८, पुरुष
महन्‍थ सा तेली
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
शुरेस खाँ
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३४ मत
मदन प्रसाद साह कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
रामलाल हजरा दुसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३१, पुरुष
चन्द्रकान्त प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४१, पुरुष
संजय कुमार तिवारी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
भिम बहादुर लामा (तामाङ)
बारा, बारा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष