बारा क्षेत्र नं. ४ ख

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जितेन्द्रप्रसाद सोनल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३६२६
आत्‍माराम प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
८२८३
उमेश कुमार कुश्‍वाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
६५०३
सुरेश प्रसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
३६६७
दिपेन्द्र कुमार कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१८२५
धनञ्जय प्रसाद यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१२६१
प्रभु प्रसाद गुप्‍ता
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४४७
लक्ष्‍मी नारायण महतो
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
४१४
देवबावु प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३८६
केदार प्रसाद तेली
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१५७
छोटेलाल प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१०५
अजय कुमार गुप्‍ता
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५१
राजु देवान
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
४४
राजकुमार राम
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१९
जितेन्द्र प्रसाद सोनार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
उमेश कुमार कुश्‍वाहा
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
विजय प्रकाश साह रौनीयार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
सुरेश प्रसाद
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
स्वतन्त्र
३९६२ मत
आनन्‍द प्रकाश यादव
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
बृजकिशोर साह कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
नयाँ शक्ति
४५७ मत
अशोक कुमार कलवार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २७, पुरुष
स्वतन्त्र
२५७ मत
देवबावु प्रसाद कुर्मी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
स्वतन्त्र
१६० मत
मोजाइद अंसारी
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
रामबाबु साह सोनार
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
ओम प्रकाश महतो
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
किशोरीलाल प्रसाद साह
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
राजु देवान
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
विहारीलाल प्रसाद मण्डल
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
संतोष कुमार साह कानु
बारा, बारा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३८, पुरुष