दोलखा क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : दोलखा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भरत वहादुर के.सी.
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९४१४
वर्मा लामा
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१७५९५
राजन बहादुर शिवाकोटी
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१७२३
शान्त कुमार खत्री
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
८०६
शिव प्रसाद पकुवाल
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२४५
विछि कुमार थामी
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
२४२
खडक बहादुर तमाङ
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२२८
तिर्थ रत्‍न राजचल
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०५
राधा कृष्ण थापा
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
९३
अमृत बहादुर चौलागाईं
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
७४
नेत्र बहादुर भुजेल
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२४
दावा तमाङ
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२३
नवराज खरेल
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
पशुपति चौलागाई
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २३०५८ मत
केशवराज चौलागाईं
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
लाल कुमार के.सी.
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
नेकपा माले
३४०४ मत
साङ ठिलेन शेर्पा
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
टहल बहादुर थामी
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
लालध्वज तमाङ
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
छत्र बहादुर कार्की
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
वुद्धि मान शेर्पा
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
रुद्र प्रसाद पोखरेल
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
हिरा प्रसाद चौलागाईं
दोलखा, दोलखा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६१, पुरुष