रामेछाप क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : रामेछाप जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तारा नारायण श्रेष्‍ठ
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७१४८
शान्ति प्रसाद पौडेल
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१५१५७
हिक्‍मत वहादुर सुनुवार
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
३४९५
रमेश कुमार बस्नेत
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२०८८
सुरेश बस्‍नेत
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
८२३
लाल बहादुर मगर
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५१३
जमुना कार्की
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
३३६
अरुण कार्की
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२२२
ओम प्रकाश श्रेष्‍ठ
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
९८
दल विक्रम कार्की
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
९२
नारायण मान वनमाला
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
शान्ति प्रसाद पौडेल
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २२३६९ मत
रत्‍न बहादुर कार्की
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
प्रताप तामाङ
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २७, पुरुष
मन प्रसाद सुनुवार
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
नयाँ शक्ति
२३२ मत
प्रेम बहादुर तामाङ
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २७, पुरुष
लांघाली मगर
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
राज कुमार तामाङ
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
कमल दर्लामी मगर
रामेछाप, रामेछाप क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २७, पुरुष