सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : सिन्धुली जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम कुमार पहाडी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५६२१
कुमार बहादुर कार्की
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१३३९९
राजेश मगर
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
४८०
छत्र बहादुर माझी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
१९२
झंक नाथ दहाल
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन:
११८
राजा राम बासी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
६८
प्रदिप कुमार कटुवाल क्षेत्री (के सी)
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १६६१२ मत
श्‍याम कुमार घिमिरे
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
चन्द्र बहादुर मगर
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष
थाने श्वर भट्टराई
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
नयाँ शक्ति
१९६ मत
भज नारायण श्रेष्ठ
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
सोम नाथ अधिकारी
सिन्धुली, सिन्धुली क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३१, पुरुष