सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मसिना खड्का
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
विजयी १४६५२
युद्ध विक्रम तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१३४९०
निर्मला श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, महिला
गठबन्धन:
२०६७
कृष्ण बहादुर तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
८०३
राजेश लामा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
३७०
आशिष लामा( तामाङ)
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२९१
टुल्कु लामा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२३५
श्याम लाल शाक्य
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
१९६
सोम बहादुर लामा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१५९
अरुण प्रसाद नेपाल
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २१७१२ मत
बिष्णु बहादुर खत्री
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
मोहन लाल विश्वकर्मा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
चिना लामा (तामाङ)
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष
झुलराज खरेल
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
मनोज कुमार तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
सुमन श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २५, पुरुष
खड्ग बहादुर थापा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
नयन्द्र बहादुर बोहरा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष