सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सरल सहयात्री पौडेल
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७२५६
होम नारायण श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१३०१३
दीपक थापा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२४६४
भक्‍त बहादुर भण्डारी
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
७७४
गोविन्‍द दास गुभाजु
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
५४५
फुर्पा दोर्जे लामा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
३१६
सरेश नेपाल
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २२८३७ मत
राजेन्द्र कुमार श्रेष्‍ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
बुद्ध कुमार श्रेष्‍ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
राजन कुमार न्यौपाने
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
मगर तामाङग
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
मनिक गधराज
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २९, पुरुष
नम राज श्रेष्‍ठ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष