सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
कृष्ण कुमार तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७७५८
हस्त बहादुर पण्डित (क्षेत्री)
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१६२५३
गोविन्द गुरुङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
३४३३
लाल बहादुर तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
२२६
सुन जित तामाङ्ग
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१९९
ललित कुमार तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
७३
राज मती लवजु
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
४४
कृष्ण बहादुर तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
४२
निमा लामा
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १८९०५ मत
दावा तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
चेत नाथ गिरी
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
कृष्ण बहादुर तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
भरत अधिकारी
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
नयाँ शक्ति
१२६ मत
देवी लाल तामाङ
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
कुमार अधिकारी
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २६, पुरुष
राजु कुमार खड्का
सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष