झापा क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : झापा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तिलचन पाठक
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २०२००
खगेन्द्र मैनाली
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१६३५९
अनिरुद्र तिम्सिना
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
२६१४
धन बहादुर भुजेल
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
२४५२
बाबुराम पौड्याल
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
१०५१
मंगल सिंह लिम्बु
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९५०
रमेश कार्की
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
९५०
विजय इङ्गनाम (लिम्बु)
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
८१३
शिव प्रसाद आचार्य
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
२११
सन्त कुमार तामाङ्ग
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१४०
बृख बहादुर प्रधान
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २५४६१ मत
खड्ग प्रसाद प्रसाई
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
विजय इङ्गनाम (लिम्बु)
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
विष्‍णु प्रसाद आचार्य
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
मंगल सिंह लिम्बु
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
नगेन्द्र राई
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
हरि प्रसाद दाहाल
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
शिवन सोराली मगर
झापा, झापा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३८, पुरुष