भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : भक्तपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरेश श्रेष्‍ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९४२४
मोहन विर श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
८२०१
मिन बहादुर बाटा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
८०१४
राजु कुइकेल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
५९४६
श्री भत्त काशिछवा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
११२८
नयन्द्र बास्तोला
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
६१६
रवि मान शाक्य
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१९४
ऋषि राम लामिछाने
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
१६८
रमेश कुश्वार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१२६
निरु न्यौपाने
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
८२
प्रकाश दाहाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२३
राजु पुरी
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१८
राम कुमार खत्री
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१७
राम चन्द्र बासी
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१४
कृष्ण बहादुर थापा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
दश राम श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राम हरि श्रेष्ठ (बाखु)
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
कल्पना सुनुवार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, महिला
गठबन्धन:
हरि शरण लामिछाने
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १२७८९ मत
जिवन खत्री
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४०, पुरुष
निरज लवजू
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, पुरुष
देवि प्रसाद ढकाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष
काली चरण कार्की
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
मुकुन्द कार्की
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
सानु प्रसाद बन
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६७, पुरुष
शंकर प्रसाद गौतम
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
लक्ष्मण तिमल्सीना
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
राजेन्द्र तिमिल्सिना
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
श्याम कृष्ण अवाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष