भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : भक्तपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरेन्द्र राज गोसाई
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २९७०४
पवन भुजु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३१६१
नारायण सुन्दर सिन्ताकल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२४२८
रोशन नापित
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१९०५
कृष्ण गोपाल कक्षपती
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३२१
इन्द्र प्रसाद राजलवट
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२१३
शान्ति भक्त वाटी
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२०५
विश्र्व राम सिल्पकार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१९७
राजेश भुजु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
६२
सुरेन्द्र राज गोसाई
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
रोमन शिलाकार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
अनिल भुजू
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
बिष्णु प्रसाद त्वानाबासु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
कुस्मा प्रधान (श्रेष्ठ)
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, महिला
राजा राम ढुकुछु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
नयाँ शक्ति
१८० मत
राज कुमार लोहला
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
शिव राम अवाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
स्वतन्त्र
१२१ मत
बल राम सिबन्जार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
कृष्ण गोबिन्द सुवाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष