नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : नुवाकोट जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बहादुर सिहं लामा (तामाङ)
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७२४९
विजयसिँह लामा तामाङ
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
९१२४
रण प्रसाद न्यौपाने
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२६२६
दिल मान तामाङ
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१०९०
वसन्त सापकोटा
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
७३०
सिग राज लामा
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
३०
हिरानाथ खतिवडा
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १७०६२ मत
जगत बहादुर तामाङ
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
कमान तमाङ
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: २७, पुरुष
भिम लाल तामाङ्ग
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
नयाँ शक्ति
२६८ मत
रवि अधिकारी
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
रिता ओझा
नुवाकोट, नुवाकोट क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, महिला