ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : ललितपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रघु नाथ महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९७६६
राज काजी महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
९०८०
विनोद कुमार खड्का
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
७५८७
सबिता महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
११३९
अशोक महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१००७
ओम कृष्ण श्रेष्ठ
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
३७९
सनि कपुर महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२९८
अजय अछामी
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
२८८
श्याम बहादुर महत
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
२११
समुन्द्र के.सी.
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश खड्का
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
राज काजी महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १४६२६ मत
नवराज महत
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
रमेश कुमार बस्नेत
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४६, पुरुष
सबिन कुमार खड्का
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
विनोद महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
नयाँ शक्ति
७८२ मत
नानी शोभा महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, महिला
प्रेम कृष्ण महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४८, पुरुष
देबेन्द्र माली
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३२, पुरुष
जगदिश्वर महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
ज्ञानेन्द्र महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष