झापा क्षेत्र नं. ४ क

जिल्ला : झापा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राधाकृष्‍ण खनाल
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३९५१
झलक बहादुर मगर
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१२३७३
उमानाथ दमाई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१५९१
होम प्रसाद गौतम
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
१३४६
गोन्धा ताजपुरिया
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
७८२
शान्ती राम न्यौपाने
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
५७६
रमेश प्रसाद आचार्य
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४१६
भरत राई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
३८९
संगीता लिम्बु नेम्वाङ्ग
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
१७०
मेहरमान वस्नेत
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
५५
झलक बहादुर मगर
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १७२५६ मत
किरण भट्टराई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५२, पुरुष
हर्क प्रसाद लिम्बु
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
हर्कराज राई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
हरि प्रसाद गौतम
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५३, पुरुष
देवेन्द्र राई
झापा, झापा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष