काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क

जिल्ला : काठमाडौं जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पुकार महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १००८२
उमेश राज सापकोटा
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७४००
शिव भक्ति बलामी
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
७३०९
दिलिप महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
३६००
हरि कुमार महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२१७८
शुकु राम महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
१२३६
अष्ट मान महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३३२
सुरेन्द्र महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१०३
पुकार महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४७, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १४७२९ मत
दिलिप महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ६३, पुरुष
श्‍याम कुमार अधिकारी
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४०, पुरुष
देव बहादुर महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४५, पुरुष
केश रत्‍न बज्राचार्य
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ३८, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४०१ मत
नारायण महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५३, पुरुष
मन हरी खड्का
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४६, पुरुष
रत्‍न बहादुर महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ६०, पुरुष
केदार दुलाल
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४६, पुरुष
राजु तामाङ्ग
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४२, पुरुष
राजेश तामाङ
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: २९, पुरुष
अर्पण महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ४७, पुरुष
ज्ञान बहादुर महर्जन
काठमाडौं, काठमाडाैं क्षेत्र नं. १० क
बर्ष: ५५, पुरुष