पर्वत क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : पर्वत जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भक्त बहादुर कुवर
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६८२५
सुदिप कुँवर
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
१४४२७
प्रेम कुमार गुरुङ्ग
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२७६१
कमल राज पौडेल
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
१०८२
थम बहादुर क्षेत्री
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
५१४
रमेश पौडेल
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
४७७
शेर बहादुर पुर्जा पुन
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
४६५
माया देवि पौडेल
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, महिला
गठबन्धन:
१३७
शौभाग्य थापा पुन
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
८८
नेत्रनाथ अधिकारी
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी २१५०८ मत
नवराज गुरुङ्ग
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
टिकाराम पुन मगर
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
महेन्द्र जंग लामीछाने
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४८ मत
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
महान बहादुर गुरुङग
पर्वत, पर्वत क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष