गोरखा क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : गोरखा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरेन्द्रराज पाण्डे
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६८८२
बसन्त कुमार गुरुङ
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५७६७
राम बहादुर घले
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१४८२
हरि पोखरेल
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
१३६७
ठाकुर प्रसाद लामिछाने
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
८६९
सफि दिन मिया
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१७७
प्रकाश चन्‍द्र दवाडी
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
नेपाली कांग्रेस
विजयी १५८५३ मत
अमर बहादुर गुरुङ तमु
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
दिलिप श्रेष्‍ठ
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
मंगल सिं गुरुङ
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
छवि लाल घले
गोरखा, गोरखा क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष