धनकुटा क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : धनकुटा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
निरन राई
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७०१८
अर्जुन कुमार राई
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१०२२६
रकम चेम्जोङ्ग
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
८२४७
मन कुमार राई
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
५५४
निरन राई
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २००८८ मत
मनोहर नारायण श्रेष्ठ
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
क्षेत्र बहादुर लिम्बु
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
चक्र वहादुर वुढाथोकी
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
खगेनद्र प्रसाद राई
धनकुटा, धनकुटा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६८, पुरुष