बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : बाग्लुङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जीत बहादुर शेरचन
बाग्लुङ, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५१०८
प्रकाश घर्ति मगर
बाग्लुङ, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१२००८
चन्द्र बहादुर बुढा
बाग्लुङ, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १७४१५ मत
मञ्जेश बम मल्ल
बाग्लुङ, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
विर बहादुर दर्जी
बाग्लुङ, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष