रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : रोल्पा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिपेन्द्र कुमार पुन मगर
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १४९२७
अमर सिह पुन
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१०४०६
प्रेम बहादुर घर्तीमगर
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
६५०७
सेते दमाई
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३८५
केशर बहादुर पुन
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१८७
दिपेन्द्र कुमार पुन मगर
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी २४४९० मत
खगेन्द्र प्रकाश हमाल
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
धन बहादुर डाँगी क्षेत्री
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
मोतीराम पुन
रोल्पा, रोल्पा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष