रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : रूकुम पूर्व जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुरुल पुन
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ४४६५
तेज बहादुर ओली
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
३९३२
दुत कुमार पुन मगर
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९५७
तेजेन्द्र बुढा मगर
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
३७६
पुरा पुन
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २८, महिला
गठबन्धन:
७७
तेज बहादुर वलि
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी ५४२७ मत
दुत कुमार पुन मगर
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
राखी मान घर्ती
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
नयाँ शक्ति
८५१ मत
अनराम पुन
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६८, पुरुष