रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : रूकुम पूर्व जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
धन बहादुर के.सी.
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ४८६२
नरहरि खड्का
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
२२४४
भावना बुढाथोकी
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
१७८४
केशव चन्द्र समाल
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८४०
केशव रावल
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
८४०
लेखन बुढा
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
८३
पूर्णजंग सिंह
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११
पूर्ण बहादुर घर्ति मगर
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी ५८१६ मत
दत्तबहादुर बस्नेत
रूकुम पूर्व, रूकुम पूर्व क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष