तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : तेह्रथुम जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दुर्गा प्रसाद चापागाई
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८३९४
तेजमान कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
८१००
शेर बहादुर ईङनाम
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८०८
धनराज कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३७८
मानध्वज इस्वेा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३७८
सुनिल कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
११८
वम वहादुर लिम्वु
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
७८
तेजमान कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १०३०२ मत
विजय सम्वाहाम्फे
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
विष्णु कुमार चोङवाङ
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २६, पुरुष
राजेन्द्र कन्दङ्गवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
नयाँ शक्ति
१४६ मत
मानध्वोज सम्वाहाम्फे
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
मान बहादुर लिम्बू
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
डम्वर बहादुर लिम्वु
तेह्रथुम, तेह्रथुम क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष