नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : नवलपरासी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विश्‍व प्रेम पाठक
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५४३६
पुण्य प्रसाद उपाध्याय पौडेल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१३३१६
नवनित कुमार मिश्र
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
५४११
कन्हैया चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३५०२
सुरज कुमार चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१३६४
शेर बहादुर थापा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१३५२
टंक प्रसाद खनाल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
८६६
कृष्ण प्रसाद ढुङगाना
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
३७४
झपिन्द्र प्रसाद अधिकारी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३०४
खेम प्रसाद थापा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२३०
तिल बहादुर पुन
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्र कान्त ढकाल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
सुधिर पौडेल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
मोति प्रसाद सापकोटा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अर्जुन प्रसाद वस्याल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
लोकेन्द्र बहादुर पाण्डे
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र कुमार अधिकारी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २०५०६ मत
विक्रम खनाल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गुलाव प्रसाद चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
जग्गन प्रसाद केवट
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
जयनारायण भुसाल
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ७७, पुरुष
सुर्य प्रसाद सापकोटा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
शिव बहादुर रोका
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
यम बहादुर थापा मगर
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
हरिचरन प्रसाद हरिजन
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३०, पुरुष
दिनेश कुमार फौज्दार
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
दिपक प्रसाद भण्‍डारी
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
पोष चन्द्र देवकोटा
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
तुल्‍सीराम न्‍यौपाने
नवलपरासी, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष