बर्दिया क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : बर्दिया जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भुवनेश्वर चौधरी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७०२६
सालीक राम अधिकारी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१६९०७
खेम बहादुर थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११९०१
राम लाल बुढाथोकी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
२७०८
दिलीप कुमार कुर्मी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
डिल बहादुर के.सी.
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
तुल्सी प्रसाद आचार्य
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
राजा राम थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
कविराम थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी २३५६० मत
सोदे विष्ट
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
रमेश कुमार शर्मा
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
नेकपा माले
११३० मत
आनन्द ढुङ्गाना
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
नयाँ शक्ति
५१९ मत
कृष्ण बहादुर चन्द
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ७५, पुरुष
लल्लन अहिर
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, पुरुष
बिशेश्‍वर यादव
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
स्वतन्त्र
११६ मत
वीर बहादुर थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
तोया नाथ अधिकारी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६५, पुरुष
तिर्थ प्रसाद अधिकारी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष