बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : बर्दिया जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
धर्म वहादुर चौधरी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २०१२७
मान बहादुर थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१०९८४
कृष्णी थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
७०१७
धर्म राज शाह
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
३१३३
दिलिप कुमार बैश्य
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१७५
वालि थापा
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, महिला
गठबन्धन:
३७
दिपेश थारु
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी २३६३२ मत
नाचुराम चौधरी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
चनक बहादुर चौधरी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
नयाँ शक्ति
२६४ मत
शिवलाल उपाध्याय
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
धने कामी
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
मोहमद नसीम खाँ
बर्दिया, बर्दिया क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष