संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : संखुवासभा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजेन्द्र कार्की
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३४३३
भविश्वर गुरुङ्ग
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
१३३९९
सिताराम तिम्सीना
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
९९७
रमोद श्रेष्ठ
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
७७९
गणेश बहादुर राई (कुलुङ)
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
६५४
विरेन्द्र कुमार राई
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
६०४
घाम सिं राई
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१४०
मिनेश कुमार श्रेष्‍ठ
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
४९
पूर्ण प्रसाद राई (याम्फु)
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १६६७७ मत
ट‌ंक प्रसाद राई
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
दिल बहादुर राई (लोहोरुङ्ग)
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
अदल कुमार राई (कुलुङ)
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
नयाँ शक्ति
२४४ मत
जगदिप राई(मेवाहाङ)
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५६, पुरुष
राज कुमारी गुरुङ्ग
संखुवासभा, संखुवासभा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, महिला