कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क

जिल्ला : कपिलबस्तु जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
नवराज लामिछाने
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी २११३६
विक्रम थापा
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२०६१४
गितेन्द्र मणि शुक्ल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१४४०
थानेश्‍वर अर्याल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
७६१
ताहिर अलि खान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१७८
जुद्ध बहादुर कब्दार
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
१३०
देविराम अर्याल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
४१
शिव खनाल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
१२
शुसिल कुमार वस्नेत
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
माधुराम न्यौपाने
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
मुहम्मद हुसेन चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
बाल मुक्‍त अहिर
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
द‍ृग नरायण पाण्‍डेय
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १९२४४ मत
जवाहर लाल चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४९, पुरुष
मोहम्मद सफिक धुनिया
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
ओंकारनाथ शुक्ल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५३, पुरुष
अनन्त कुमार चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ३१, पुरुष
नेत्र प्रसाद गैरे
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५५, पुरुष
करिम धोवी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
जुद्ध बहादुर कब्दार
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५७, पुरुष
दिल बहादुर चुदारा
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: २७, पुरुष
रेस्मीराज अधिकारी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ६४, पुरुष
निजामुद्‍दीन खाँ डफाली
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ५४, पुरुष
राम सुभक मुराउ
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४४, पुरुष
राहत हुसेन मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४८, पुरुष
अमर कुमार थारु
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४३, पुरुष
बाल मुक्‍त अहिर
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४२, पुरुष
चन्द्रमान थारु
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४०, पुरुष
छवि लाल भुषाल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ क
बर्ष: ४१, पुरुष